Đóng

Chuyên Mục Khác

05Tháng 6

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH

Trong thời gian gần đây, Hãng luật Capital đã nhận được rất nhiều những câu hỏi thắc mắc liên quan đến hồ sơ và việc thành lập doanh nghiệp, cụ thể là thành lập công ty tnhh một thành viên (do cá nhân sở hữu >XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY< và do tổ chức sở hữu >XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY<). Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này.

Cám ơn các bạn đã chia sẻ với HÃNG LUẬT CAPITAL

 

Những ưu, nhược điểm của công ty TNHH một thành viên

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đó chính là chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu và đây là ưu điểm hơn hẳn nếu sơ sánh với doanh nghiệp tư nhân;

Nhược điểm

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu. Chính vì thế sẽ làm giảm đi khả năng phát triển đột phá của doanh nghiệp do không có số vốn lớn để có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh đột phá và táo bạo.

Do công ty TNHH một thành viên chỉ do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, nên khi huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác, sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty Cổ phần.

Tham khảo thêm: Thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (xem chi tiết) và do tổ chức làm chủ sở hữu (xem chi tiết)

Những ưu, nhược điểm của loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Ưu điểm:

Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu và bị giới hạn đến 50 thành viên.

Tham khảo thêm: Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hãy liên lạc ngay với HÃNG LUẬT CAPITAL để được tư vấn trực tiếp!

Chuyên Mục Khác Related