Đóng
thanh-lap-doanh-nghiep

21Tháng 4

Thành lập doanh nghiệp

Các Luật sư tư vấn của chúng tôi tham gia tư vấn các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nhân khởi nghiệp và phát triển hoạt động kinh doanh như sau:

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp: thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp tại các địa bàn địa phương khác nhau.
  • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện yêu cầu chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
  • Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại.
  • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.
  • Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn.
  • Dịch vụ đăng ký kinh doanh khác có liên quan.
Dịch vụ Related