Đóng

Luật sư

Những luật sư, chuyên viên tư vấn tốt nhất của chúng tôi

Chúng tôi có đôi ngũ luật sư, chuyên viên ngoài các phẩm chất chung là Chân, Thiện, Mỹ họ còn là các luật sư, chuyên viên  có khối óc thông minh, tấm lòng trong sáng, dũng cảm, biết lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm cơ sở hoạt động để xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

anh-dai-dien
Thạc sỹ luật Lê Văn Lên

Luật sư điều hành

Lĩnh vực hoạt động

Dân sự, Hình sự, Hôn nhân gia đình, Lao động, doanh nghiệp, đất đai

Điện thoại: 0918 762 086

co-thao
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phó Giám đốc phát triển kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn đầu tư, dự án

Điện thoại: 0908 919 980

luat-su-03
Trần Đình Vũ

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Hình sự, Thuế – Kế toán, Doanh nghiệp – Hợp đồng

Điện thoại: 0902 633 353

luat-su-04
Phạm Mạnh Thắng

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Đất đai – nhà ở, Hôn nhân gia đình – Thừa kế, Lao động

Điện thoại: 0983 340 009

luat-su-05
Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên tư vấn

Lĩnh vực hoạt động

Doanh nghiệp – Hợp đồng, Kế toán, Thuế

Điện thoại: 0983340009

luat-su-01
Trần Anh Tuấn

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Hình sự, Thuế – Kế toán, Doanh nghiệp – Hợp đồng

Điện thoại: 0123 456 789

Nếu bạn cần hỗ trơ tư vấn pháp lý chúng tôi luôn sẵn sàng
Tư vấn miễn phí