Đóng

Giới thiệu

11Tháng 12

Giới thiệu

Chúng tôi là Hãng luật Capital

 “Thượng tôn pháp luật là con đường để phát triển kinh tế và công bằng xã hội

Tiền thân của Công ty Luật TNHH hãng luật Capital là Văn phòng Luật sư Quốc Dân được thành lập năm 2010.  Kế thừa bề dày kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động cũng như uy tín nghề nghiệp của Văn phòng Luật sư Quốc Dân, ngày 24/02/2017, Công ty Luật TNHH hãng Luật Capital được chính thức thành lập. Trải qua nhiều giai đoạn, Hãng luật Capital đã dần xây dựng được tên tuổi cũng như uy tín trên thị trường. Chúng tôi luôn cam kết phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

 Tầm nhìn

Trở thành một trong Một hang Luật hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư và quản trị doanh nghiệp, tranh tụng, các vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài.

Sứ mệnh

Cung cấp những dịch vụ pháp lý tốt nhất cho khách hàng dựa trên nền tảng giá trị và uy tín của Công ty. Tạo ra những thay đổi trong hoạt động pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty, giúp các doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh thông qua việc cung cấp các giải pháp pháp lý hiệu quả và toàn diện.

Giá trị cốt lõi

Lợi ích của khách hàng: Hãng luật Capital luôn đề cao lợi ích của khách hàng, lấy lợi ích của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty, đồng thời luôn củng cố mối liên hệ mật thiết với khách hàng, đảm bảo cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Chất lượng dịch vụ: Hãng luật Capital tập trung vào chất lượng phục vụ khách hàng nhằm đáp ứng được nhiều hơn sự kỳ vọng của khách hàng.

Con người: Trân trọng và khuyến khích tính sáng tạo của đội ngũ nhân viên. Đảm bảo tất cả thành viên của Hãng luật Capital đều được chăm lo tốt về đời sống tinh thần lẫn vật chất.

Chuyên nghiệp: Nhất quán, chủ động và linh hoạt để đạt được kết quả như mong muốn, nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Đoàn kết: Làm việc tập thể để đạt nhiều thành quả cao hơn. Cùng nhau chia sẻ thành công và lợi ích.