Đóng

Dịch vụ

hanhchinhvanphong

21Tháng 4

Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp; Tư vấn soạn thảo quy chế; rà soát hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ); Đề xuất các phương án sửa đổi, bổ…

Xem thêm →
thanh-lap-doanh-nghiep

21Tháng 4

Các Luật sư tư vấn của chúng tôi tham gia tư vấn các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nhân khởi nghiệp và phát triển hoạt động kinh doanh như sau: Tư vấn thành lập doanh nghiệp: thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn,…

Xem thêm →